مجله داخلی کویر مارکت

اگر به این صفحه دسترسی دارید به شما تبریک میگویم شما یکی از اعضای تیم کویر مارکت هستید.

این مجله در جهت ارتقاء و رشد دانش فردی و گروهی مجموعه کویر مارکت راه اندازی شده است. مطالب موجود در این مجله چکیده ای از بهترین کتابهای نوشته شده تاریخ میباشد.

زمان مورد نیاز برای مطالعه هر کتاب بین ۱۵ تا ۳۰ دقیقه میباشد.

رویکرد فروش SPIN
مجله داخلی کویر مارکت

رویکرد فروش SPIN

رویکرد فروش SPIN را همه تیم کویر مارکت باید دقیقا بشناسند و به آن عمل کنند.
زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۲۰ دقیقه

خواندن این کتاب