مجله داخلی کویر مارکت

اگر به این صفحه دسترسی دارید به شما تبریک میگویم شما یکی از اعضای تیم کویر مارکت هستید.

این مجله در جهت ارتقاء و رشد دانش فردی و گروهی مجموعه کویر مارکت راه اندازی شده است. مطالب موجود در این مجله چکیده ای از بهترین کتابهای نوشته شده تاریخ میباشد.

زمان مورد نیاز برای مطالعه هر کتاب بین ۱۵ تا ۳۰ دقیقه میباشد.