۲۰ دقیقه با کویر مارکت

کویر مارکت یک مجموعه حرفه ای برای خرید از انگلستان است. کویر مارکت برای تحقق مسئولیت اجتماعی خود هر هفته خلاصه یک کتاب خوب را ترجمه و در این صفحه منتشر میکند.

Play Video about چگونه با همه ارتباط برقرار کنیم

چگونه با همه ارتباط برقرار کنیم؟

این کتاب روش هایی را به ما خواهد آموخت تا یاد بگیریم چگونه دوست، شریک زندگی و یا همکار بهتری باشیم و در نتیجه روابط شادتری را تجربه کنیم.(خلاصه کتاب چگونه با همه ارتباط برقرار کنیم)

خواندن کتاب